Aktivitetskalender 2020-21

2020
Torsdag d. 2. april kl. 19:30 Bankospil

Onsdag d. 29. april kl.18.00 Fællesspisning.
Tilmelding og betaling til
Ulla tlf. 6126 1842 senest 21/4


Søndag d. 17. maj kl. 09:00 Arbejdsdag i og omkring
Bylaugshuset.
Der er rundstykker Kl. 09:00

Onsdag d. 17. juni kl. 18:00 Fællesspisning.
Tilmelding og betaling til
Ulla tlf. 6126 1842 senest 9/6

Tirsdag d. 23. juni kl. 18:00 Sankt Hans.

Medbragt mad kan tilberedes
på grillen som er klar kl. 18:00.
Bålet tændes kl. 19:30.
Lørdag d. 22. august kl. 14:00 Skibhusdag for alle herboende i
Skibhusene samt fraflyttede
medlemmer.
Det foregår på
plænen ved Bylaugshuset


Onsdag d. 26. august kl. 18:00 Fællesspisning.
Tilmelding og betaling til
Ulla tlf. 6126 1842 senest 18/8

Onsdag d. 28. oktober kl. 18:00 Fællesspisning.
Tilmelding og betaling til
Ulla tlf. 6126 1842 senest 20/10

Onsdag d. 4. november kl. 19:30 Bankospil.
Tirsdag d. 1. december kl. 19:30 Bankospil
Søndag d. 6. december kl. 14:00 Juletræsfest

2021

Søndag d. 3. januar kl. 11-13 Kontingent betaling
i Bylaugshuset eller
via Nordfyns Bank
reg. nr. 6866 konto
nr. 1081569 eller
Mobile Pay på
33446

Lørdag d. 6. februar kl. 17:00 Generalforsamling
og hornskifte
Søndag d. 14. februar kl. 14:00 Fastelavnsfest

Ret til ændringer forbeholdes

Kære alle medlemmer i Skibhusenes Bylaug.
Vi er klar til endnu et spændende år med aktiviteter og
sammenkomster som vi kender dem.
Denne folder er delt rundt til alle i Skibhusene, for åbenhed
omkring Bylauget,
Vi håber, alle vil være med til at støtte op om de forskellige
aktiviteter hen over året.
Leje af Bylaugshuset administreres af Christian Borup, og det er
ham der skal rettes henvendelse til vedrørende dette. Se venligst
www.skibhusenesbylaug.dk for ledige datoer og yderligere
kontaktdetaljer. På hjemmesiden forefindes en lejekontrakt, der
skal underskrives forud for leje.
Skulle nogen have lyst til at hjælpe med noget, eller ligger inde
med gode ideer, så er I velkomne til at give os en melding.
Det er muligt at låne Bylaugshuset til kreative formål uden
betaling, hvis det er åbent for alle medlemmer.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen.
Hjemmeside: www.skibhusenesbylaug.dk
Mail: skibhusenebylaug@gmail.com
Facebook: Skibhusenes Bylaug
(lukket gruppe, søg om medlemskab)
www.facebook.com/groups/skibhusenesbylaug/
Bank: reg. 6866. Kontonummer 1081569
Mobile Pay nummer 33446
Medlemskab kr. 250,- årligt.


Oldermand: Allan Lundgreen 2127 0845
Formand: Ulla Jørgensen 6126 1842
Kasserer: Jan Nielsen 2398 8202
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Christiansen 2840 9777
Bestyrelsesmedlem Stig Nielsen 4292 1755
Bestyrelsessuppleant: Niels Lino 3048 9171
Bestyrelsessuppleant: Karin Fleig 2941 4192
Udlejning Bylaugshus Christian Borup 4266 7860

skibhuskalender 2020-2021(2)