Aktivitetskalender 2019-20

2019
Søndag d. 3. marts kl. 14:00 Fastelavnsfest


Tirsdag d. 5. marts kl. 19:30 Bankospil


Søndag d. 10. marts kl. 11-13 Pumpekursus


Lørdag d. 6. april kl. 18:00 Indvielse af køkken ombygning i
Bylaugshuset (tilmelding til Jan på 2398 8202      .50,- pr. person)


Søndag d. 19. maj kl. 09:00 Arbejdsdag i og omkring Bylaugshuset.
Der er rundstykker Kl. 09:00


Søndag d. 23. juni kl. 18:00 Sankt Hans.
Medbragt mad kan tilberedes på grillen som er klar
kl. 18:00. Bålet tændes kl. 19:30.


Lørdag d. 24. august kl. 14:00 Skibhusdag for alle herboende i
Skibhusene. Det foregår på plænen ved Bylaugshuset


Onsdag d. 6. november kl. 19:30 Bankospil.


Tirsdag d. 3. december kl. 19:30 Jule Bankospil


Søndag d. 8. december kl. 14:00 Juletræsfest i Bylaugshuset


2020
Søndag d. 5. januar kl. 11-13 Kontingent betaling i Bylaugshuset eller
via Nordfyns Bank reg. nr. 6866 kontonr. 1081569 ellerMobile Pay på
33446


Lørdag d. 15. februar kl. 17:00 Generalforsamling og hornskifte


Søndag d. 23. februar kl. 14:00 Fastelavnsfest


PS! Da bankospillene de senere år har givet underskud,
har bestyrelsen besluttet at kortene fremover koster
kr. 10,- pr. stk.
Leje af Bylaugshuset koster fremadrettet kr. 1000,-incl. slutrengøring.
gælder kun fremtidige reservationerForeninger kr. 525,-
Ret til ændringer forbeholdes


Kære alle medlemmer i Skibhusenes Bylaug.
Vi er klar til endnu et spændende år med aktiviteter og
sammenkomster som vi kender dem.
Denne folder er delt rundt til alle i Skibhusene, for åbenhed
omkring Bylauget,
Vi håber, alle vil være med til at støtte op om de forskellige
aktiviteter hen over året.
Leje af Bylaugshuset administreres af Christian Borup, og det er
ham der skal rettes henvendelse til vedrørende dette. Se venligst
www.skibhusenesbylaug.dk for ledige datoer og yderligere
kontaktdetaljer.

På hjemmesiden forefindes en lejekontrakt, der
skal underskrives forud for leje.
Skulle nogen have lyst til at hjælpe med noget, eller ligger inde
med gode ideer, så er I velkomne til at give os en melding.


Det er muligt at låne Bylaugshuset til kreative formål uden
betaling, hvis det er åbent for alle medlemmer.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen.


Hjemmeside: www.skibhusenesbylaug.dk
Mail: skibhusenebylaug@gmail.com
Facebook: Skibhusenes Bylaug
(lukket gruppe, søg om medlemskab)
www.facebook.com/groups/skibhusenesbylaug/
Bank: reg. 6866. Kontonummer 1081569
Mobile Pay nummer 33446
Medlemskab kr. 250,- årligt.


Oldermand: Astrid Dyrehave 2834 5906
Formand: Ulla Jørgensen 6126 1842
Kasserer: Jan Nielsen 2398 8202
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Christiansen 2840 9777
Bestyrelsesmedlem Stig Nielsen 4292 1755
Bestyrelsessuppleant: Niels Lino 3048 9171
Bestyrelsessuppleant: Lars Thomsen 4041 8135
Udlejning Bylaugshus Christian Borup 4266 7860

Bylaug2019-20