Aktivitetskalender 2020-21

2021

 

 

 

Onsdag d. 29. september kl.18.00        Fællesspisning.

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 21/9

 

Lørdag d. 2. oktober         kl. 09:00        Arbejdsdag i og omkring

Bylaugshuset.

Der er rundstykker Kl. 09:00

 

 

Onsdag d. 13. oktober     kl. 19:30        Bankospil.

 

Onsdag d. 17. november kl. 19:30        Bankospil.

 

Onsdag d. 24. november kl. 18:00        Fællesspisning.

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 16/11

 

Søndag d. 12. december  kl. 14:00        Juletræsfest

 

2022

Søndag d. 9. januar          kl. 11-13        Kontingent betaling
                                                                                       i Bylaugshuset eller
                                                                                       via Nordfyns Bank
                                                                                       reg. nr. 6866 konto
                                                                                       nr. 1081569 eller
                                                                                       Mobile Pay på
                                                                                       33446

 

Lørdag d. 19. februar       kl. 17:00                      Generalforsamling
                                                                                       og hornskifte

Søndag d. 27. februar      kl. 14:00        Fastelavnsfest

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Kære alle medlemmer i Skibhusenes Bylaug.

Vi er klar til endnu et spændende år med aktiviteter og sammenkomster som vi kender dem.
Denne folder er delt rundt til alle i Skibhusene, for åbenhed omkring Bylauget,

Vi håber, alle vil være med til at støtte op om de forskellige aktiviteter hen over året.

 

Leje af Bylaugshuset administreres af Ulla Jøgensen, og det er hende der skal rettes henvendelse til vedrørende dette. Se venligst www.skibhusenesbylaug.dk for ledige datoer og yderligere kontaktdetaljer. På hjemmesiden forefindes en lejekontrakt, der skal underskrives forud for leje.

Skulle nogen have lyst til at hjælpe med noget, eller ligger inde med gode ideer, så er I velkomne til at give os en melding.

 

Det er muligt at låne Bylaugshuset til kreative formål uden betaling, hvis det er åbent for alle medlemmer.

 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen.

Hjemmeside: www.skibhusenesbylaug.dk

Mail: skibhusenebylaug@gmail.com

Facebook: Skibhusenes Bylaug

(lukket gruppe, søg om medlemskab)

www.facebook.com/groups/skibhusenesbylaug/

Bank: reg. 6866. Kontonummer 1081569

Mobile Pay nummer 33446

Medlemskab kr. 250,- årligt.

 

Oldermand:                         Inge Christensen                2077 5190

Formand:                            Ulla Jørgensen                   6126 1842

Kasserer:                            Jan Nielsen                         2398 8202

Bestyrelsesmedlem:           Allan Lundgreen                 2127 0845

Bestyrelsesmedlem            Niels Lino                            3048 9171

Bestyrelsessuppleant:        Karin Fleig                          2941 4192

Bestyrelsessuppleant:        Ketty Munkebo                   2449 5326

Udlejning Bylaugshus        Ulla Jørgensen                   4266 7860

skibhuskalender 2021-2022