2023

Tirsdag d. 14. marts         kl. 18.00        Fællesspisning. Kr.60,-

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 7/3

 

Tirsdag d. 18. april           kl. 19.00        Sangaften med forårstema

 

Torsdag d. 27. april          kl. 18.00        Fællesspisning. Kr.60,-

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 20/4

 

Søndag d. 14. maj            kl. 09:00        Arbejdsdag i og omkring

Bylaugshuset.

Der er rundstykker Kl. 09:00

 

Søndag d. 4. juni              kl.11-16         Loppemarked. Bord i sal kr. 100,-                                    

Kr. 50,- udendørs og man sørger selv for bord / trailer.

Tilmelding til Ulla tlf. 6126 1842 senest 21/5

 

Onsdag d. 7. juni              kl. 18.00        Fællesspisning. Kr.60,-

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 31/5

 

Onsdag d. 21. juni            kl. 19:00        Krea hygge og kreativitet

 

Fredag d. 23. juni             kl. 18:00        Sankt Hans.
Medbragt mad kan tilberedes
på grillen som er klar kl. 18:00.
Bålet tændes kl. 19:30.                          Drikkevarer købes i Bylaugshuset


Lørdag d. 19. august        kl. 14:00        Skibhusdag for alle herboende i

Skibhusene samt fraflyttede medlemmer.

 

Tirsdag d. 5. september kl. 18:00         Fællesspisning. Kr.60,-

Tilmelding og betaling til

Ulla tlf. 6126 1842 senest 31/8


Onsdag d. 13. september kl. 19:00       Sangaften med efterårstema


Onsdag d. 19. september kl. 19:00       Krea hygge og kreativitet


Onsdag d. 4. oktober       kl. 19:00       Bankospil

 

Onsdag d. 11. oktober     kl. 19:00       Bylaugsaften med film og historier

 

Fredag d. 27. oktober        kl. 18:00       Bylaugsfest kr. 100,-.

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 20/10

 

Tirsdag d. 7. november    kl. 19:00        Bankospil

 

Torsdag d. 16. november kl. 19:00       Vinsmagning kr.200,-

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 2/11

 

Torsdag d. 23. november   kl. 19:00      Krea hygge og kreativitet

 

Søndag d. 3 december       kl. 14:00      Juletræfest Tilmelding    

til Ulla tlf. 6126 1842 senest 26/11


Torsdag d. 7. december   kl. 18:00      Julefrokost kr.60

Tilmelding og betaling

til Ulla tlf. 6126 1842 senest 30/11 husk gave til kr. 30-50,-

 

2024

Søndag d. 7. januar          kl. 11-13        Kontingent betaling i Bylaugshuset                     

reg. nr. 6866 konto nr. 1081569

eller Mobile Pay på 33446

 

Søndag d. 11. februar      kl. 14:00        Fastelavnsfest                                                                                                 

Tilmelding til Ulla

Tlf. 6126 1842 senest 4/2

 

Fredag d. 16. februar       kl. 17:00        Generalforsamling og hornskifte

Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitetskalender 2023-24